Arbeta säkert på höga höjder

En av de vanligaste orsakerna till olyckor på arbetsplatser är fall från höjd. Det behöver inte var på så hög höjd som en takläggare arbetar på. Redan vid arbete på två meter över golvet finns det klara riktlinjer från Arbetsmiljöverket som beskriver hur man säkrar olika arbetsmoment.

Det här innebär att en hel rad av arbetsuppgifter och arbetsplatser blir direkt berörda. Det första man tänker på när det gäller arbete på hög höjd är kanske takläggare.  Det finns som sagt en stort antal andra yrkesgrupper som behöver tänka till lite extra för att säkra sin arbetsmiljö.

takläggare i stockholm bäst

Utrustning

På arbetsplatser där det förekommer arbete på hög höjd ska alla personal ha kunskap om skyddsutrustning, men även räddnings- och evakueringsutrustning. Arbetsledare på plats bör genomgå en särskild utbildning för att säkert och riskfritt leda både det vardagliga arbetet, men också räddningsinsatser. Vid större och mer allvarliga tillbud får man tillkalla Räddningstjänsten som då kommer med ytterligare utrustning och kompetens.

Fallskyddsutrustningen behöver ses över med jämna mellanrum för att upptäcka skador eller brister i utrustningen. Rep och selar har en normal livslängd på cirka 10 år, men kan slitas ut snabbare vid frekvent användning. På alla selar och rep ska det finnas angivet vilket år de är tillverkade.

Selar ska alltid användas utanpå alla kläder. Vintertid kan det upplevas besvärligt att sätta selen utanpå kläderna, men det är av största vikt för att få att uppnå full rörlighet i olika arbetsmoment. Vid kontroller på arbetsplatser på höga höjder ska man även snabbt kunna se om all personal bär sele. Överviktiga personer kan inte garanters full säkerhet med selar och rep. Det här kan vara en känslig fråga att ta upp med personalen, men det finns tydliga riktlinjer för hur många kilo selar och rep kan säkra vid ett fall.

Efter dagens slut

Det är vanligt att man efter sitt skift som takläggare eller annat uppdrag som kräver biltransport till arbetet tar av sin sele och lägger den i lastutrymmet. Där utsätts selen för både höga och låga temperaturer samt UV-strålning. Det förkortar selens livslängd. Att lämna selen utomhus på arbetsplatsen gör att den dessutom utsätts för regn och förorenat nedfall.
För största livslängd och maximal säkerhet bör selen hängas upp helst på en sval och torr plats.
Kontrollera också att det inte finns några vassa verktyg som skadar selen i samband med förvaringen efter dagen slut.