Arbetsskador som målare

Vissa yrkesgrupper är relativt utsatta för arbetsskador. Hit hör exempelvis målare och murare som löper hög risk att bli sjuka av sitt arbete. Poliser, kriminalvårdare och träindustriarbetare löper höga risker att råka ut för olyckor.

Händer någonting på jobbet är det viktigt att man vänder sig till arbetsgivaren och talar om detta. Det finns även en del andra saker man kan göra om olyckan är framme. Läs mer om det här lite längre ned.

Fallolyckor och ansträngande lyft vanlig orsak till skador

Vanligast är att arbetsolyckor sker till följd av ansträngande lyft samt höga fall. Bland sjukdomar är det muskel- och ledbesvär, till följd av fysisk belastning, det vanligaste att råka ut för. Här ligger, som nämnt lite högre upp i texten, målare och murare i riskzonen för målare stockholm. Även fler yrkesgrupper än så, inte minst inom bygg och anläggning, löper givetvis också risk för detta.

I övrigt är största riskerna i arbetslivet maskiner, hot och våld och fallolyckor. Som målare är man knappast särskilt utsatt för hot och våld. Inte heller maskiner för måleri södertälje  torde vara någon större risk för en målare i dennes dagliga arbete. Däremot kan fallolyckor vara förekommande – som målare arbetar man ofta på hög höjd. Om inte säkerhetsrutinerna för måleri södertälje följs till punkt och pricka ökar naturligtvis risken för att olyckan ska vara framme.

Om något har hänt är arbetsgivaren skyldig att utreda olyckan. Det behöver inte vara en olycka per definition, utan kan lika gärna vara en arbetssjukdom eller ett annat allvarligt tillbud för måleri södertälje. Det är upp till arbetsgivaren att varje år göra en skriftlig sammanställning över det som har skett. Sammanställningen används sedan som ett redskap i arbetet att förhindra liknande olyckor framöver.

Så anmäler du en arbetsskada

Som nämnt i inledningen är det viktigt att man först ser till att kontakta arbetsgivaren om saken. Det är sedan upp till henne eller honom att göra en anmälan till skyddsombudet samt Försäkringskassan av målare stockholm. Den anställde får sedan ett brev där det bekräftas att anmälan har kommit in. Om man inte är anställd som målare, utan kör egen målare stockholm, är det upp till en själv att skicka in anmälan. Om olyckan har lett till ett dödsfall, eller om den är särskilt allvarlig, ska företagaren göra en anmälning till Arbetsmiljöverket direkt.

Tips för målare

Det finns flera saker man kan göra på arbetet för att minska risken för arbetssjukdomar. Till exempel dessa:

  • Växla arbetsuppgifter. Ett effektivt tips är att regelbundet rotera mellan olika uppgifter. På så vis blir belastningen mindre ensidig, vilket är betydligt mer skonsamt för kroppen.
  • Växla händer. Om man kan, är det bra att växla så mycket som möjligt mellan höger och vänster hand. Principen är samma som vid punkten ovan – man fördelar belastningen som kroppen utsätts för.
  • Arbeta nära kroppen. Genom att arbeta med en målare stockholm och nära kroppen skonar man lemmar.
  • Korta rörelser. Korta rörelser, utan långa sträckavstånd, är att föredra. Ibland krävs relativt sträckavstånd, men det är bra att hålla nere dessa tillfällen så långt det är möjligt.
  • Ta pauser. Du behöver inte ta raster var femte minut – men att bara lägga ifrån sig verktyget och ge musklerna en chans att återhämta sig kan göra mycket. Tar man det för vana blir det stor skillnad på lång sikt.