Att jämföra priser hos städföretag på den städhjälp de erbjuder är inte helt lätt. Orsaken är att de presenterar priset på flera olika sätt. Det gäller även att se upp med extraavgifterna.

När städhjälp önskas bokas är det en fördel att kontrollera priser hos flera olika städföretag. Det skiljer sig en hel del i vad de tar för tjänsten. Men det gäller även att kontrollera om det uppkommer extraavgifter för det är inte helt ovanligt att det tillkommer avgifter som kunden från början inte räknat med.

Olika sätt att beräkna priset

En väg som priset på städhjälp beräknas utifrån är med hjälp av städytan. I dessa fall är det relativt vanligt att företagen har uträknare på hemsidan vilket gör att man som kund anger antal kvadratmeter och får fram vad städningen skulle kosta. Det kan både gälla för regelbunden hemstädning och flyttstädning.

En annan vanlig variant är att uträkningen inte sker direkt utan att offert måste efterfrågas. Antingen ger städföretaget direkt en offert på den städhjälp som efterfrågas med hemstädning + städhjälp eller så kommer de ut och tittar på städobjektet innan de ger en tydlig offert. Det sistnämnda gäller framförallt vid företagsstädning då städobjekten kan vara så extremt olika stora och behoven individuella.

En annan väg är att städföretagen tar betalt per timme och därmed inte anger något exakt pris innan de påbörjar arbetet. Det kan exempelvis innebära att de tar 175 kr per timme (efter RUT) och att man klockar tiden som läggs ner på städningen. Som kund betalar man därmed bara exakt hos alberts-service.se för den tid som städhjälp utförs. Däremot vet man aldrig i förväg vad det kommer att kosta vilket kan skapa en otrevlig överraskning när fakturan kommer.

…och avgifterna

Det tydligaste sättet att jämföra städföretag är därmed att ta in offert från dem. Fördelen blir att priset lättare kan jämföras samtidigt som man har detta skriftligt och att därmed antalet konflikter minimeras kring vad som egentligen är sagt. Utöver detta så bör även alla småavgifter framgå på offerten.

Det finns exempelvis städbolag som använder sig av utkörningsavgift. Med det menas att de tar ut en fast kostnad för varje gång städhjälp önskas. Detta utöver själva städkostnaden. Det kan exempelvis vara 100 kr inom stadsgränsen och 200 kr om hjälpen önskas i en bostad mer än 2 mil från städföretaget.

En annan avgift som kan uppkomma är fakturakostnad för städning. Den som beställer städhjälp för ett par tusen kanske inte bryr sig om att det uppkommer administrationsavgift eller fakturaavgift på 60-70 kr men är det mindre städobjekt kan denna summa kännas irriterande stor. Framförallt om det inte tydligt framkommit i kontakt med företaget att dessa avgifter skulle uppkomma.

Kom ihåg RUT

För de allra flesta städtjänster går det att göra RUT-avdrag. Det är städföretagen medvetna om och anger ofta priset till konsumenten utifrån att avdraget kommer att användas. Men det man ska komma ihåg är att man själv är ansvarig för att kontrollera att man har tillgång till avdrag. Det enklaste sättet är att kontakta Skatteverket och fråga detta eller logga in på deras hemsida varpå man kan se hur stort avdrag som redan skett under pågående år.