Många hus och byggnader riskerar någon gång att drabbas av vattenskada eller fuktskada. Eftersom luften inomhus och utomhus alltid varierar i fuktighet beroende på årstider, är det svårt att säga hur ett hus ska skyddas från fuktskada till 100%.  Vissa utrymmen i hus är även konstruerade på ett mer riskfyllt sätt. De utrymmena är alltså mer benägna att bli drabbade av fukt och mögel från en vattenläcka. 

Hur en vattenskada uppkommer kan ske på olika vis. Det kan lika gärna vara ett trasigt avlopp som direkta läckage från regnigt väder. Utför du noga kontroller och undersökningar på ditt hus så kan du hitta en vattenskada i tid. Om du har varit nogrann med detta och ändå skulle bli drabbad av en vattenskada kan du bli räddad av din hemförsäkring. Dock är det svårt att avgöra vad som kunde ha förhindrats och inte. Det är därför bäst som husägare att vara på den säkra sidan och alltid ha koll på husets skick, speciellt efter mycket oväder och skiftande väderförhållanden.

Vattenskador kan vara små eller väldigt stora. Har du tur kommer du undan ganska billigt. I de flesta fall kan vattenskador dock kosta en förmögenhet att laga. Har det gått för långt kan du till och med behöva riva ditt hus eller bostad. Förutom stora skador och mycket spenderade pengar så kan även fukt och mögel vara en hälsorisk för oss människor. Vissa kan bli allvarligt sjuka och få livslånga problem. 

De vanligaste ställena i ett hus som drabbas av vattenskada är oftast badrum eller i köket. De står för en stor procent av de inrapporterade vattenskadorna i svenska hem. I badrummet uppstår vattenläckor oftast via golv och golvbrunnar. De är alltså vatten som kommer ovanifrån och underifrån som tränger igenom tätskiktet som och orskar skador. Gamla rör och slitna tätskikt bör du vara extra uppmärksam på. Om du med säkerhet vet om att din golvbrunn och andra rör och ledningar är väldigt gamla, så är det lika bra att agera på en gång och få det fixat så att du inte behöver spendera överdrivet med pengar. Den andra vanligaste orsaken till att vattenskador uppstår är rör och kopplingar som går sönder och börjar läcka. Dessa kan dock vara svåra att se med blotta ögat. 

Misstänker du att något inte är som det ska med dina ledningar så är det bäst att kontakta en vvs fackman så fort som möjligt, som kan komma och göra en felsökning i ett hem. Det är en fördel att regelbundet planera att utföra underhåll för dina vattensystem. På så sätt kan du känna dig säker. Vill du veta exakta kostnader för vad det kan kosta att reparera din vatten- eller fuktskada så kan du kontakta olika vvs firmor som kan ge dig olika prisofferter. Du kan då enklare bestämma dig vilken firma eller fackman du vill anlita.