Att renovera hemma kan vara en stor utmaning för plånboken. Ibland kan det vara svårt att samla tillräckligt med pengar för att genomföra alla de förbättringar du önskar. Samtidigt kan en renovering som är väl utförd utgöra en vinst på sikt. Här följer därför några tips att bära med dig om du funderar på ett företags lån för en renovering.

Planera renoveringen
Gör en plan och budget för renoveringen

Innan du lånar pengar till en renovering ska du förstås ha en plan för vad du vill uppnå med den. Gör en lista över de olika förbättringar du vill göra och uppskatta vad de kommer kosta samt hur prioriterade de är.

Be om råd från experter

Om du är osäker kring något du vill göra när du renoverar kan du alltid vända dig till någon expert. Till exempel en byggentreprenör eller arkitekt. De kan hjälpa dig både med det praktiska utförandet av renoveringen och med budget och planering.

Jämföra lån
När du vet vad som ska utföras under renoveringen och hur mycket det kommer att kosta kan du börja jämföra lån. Det finns flera olika typer av lån som kan användas för att finansiera en renovering. Du kan till exempel välja mellan privatlån, renoveringslån och bottenlån. Innan du bestämmer dig bör du jämföra noggrant. Som för alla typer av lån bör du titta på ränta, avgifter och lånevillkor innan du fattar ditt beslut.

Tänk på räntan

Räntan är den viktigaste faktorn att titta på när du jämför lån för renovering. Ett av de bästa jämförelsetalen du kan använda dig av är så kallad effektiv ränta. I den effektiva räntan inkluderas alla kostnader som hör till lånet så som vanlig ränta, månadsavgifter med mera.

Kan du låna med säkerhet?

En av de största fördelarna med att ta ett lån med säkerhet är att det kan innebära att du får lägre ränta. Om du har tillgång till en säkerhet, som ditt hem eller en bil, kan du överväga att ta ett lån med någon av dessa tillgångar som säkerhet. Men tänk på att det också innebär en risk för att förlora din säkerhet om du inte kan betala tillbaka lånet.

Se till att ha en stabil ekonomi

Oavsett om du kan låna med säkerhet eller inte är det såklart bra om din ekonomi är stabil. Var särskilt noggrann med att planera för återbetalningen av lånet. Planera gärna med marginal så att du kan amortera lånet snabbare om du har möjlighet. Det kan också vara en bra idé att ha en buffert för oväntade utgifter som kan uppstå under renoveringen.

Tänk på lånetiden

Ju längre tid du tar på dig att betala tillbaka lånet, desto högre blir dina totala kostnader. Samtidigt kan det vara svårt att betala tillbaka ett stort lån på kort tid, så tänk på vad som fungerar bäst för din ekonomiska situation.

Tänk på detta vid renoveringar inför försäljning
Är tanken med renoveringen att den ska höja värdet på din bostad eller fastighet inför en försäljning? Rätt utförd kan en sådan renovering bli en vinstaffär. De flesta som är experter på området ger dock rådet att utföra den här typen av renoveringar med måtta. Det är sällan någon bra idé att renovera i överkant om tanken är att gå med vinst. Satsa på att renovera upp till en rimlig standard, rena lyxrenoveringar leder sällan till några vinstaffärer. Om du dessutom ska låna pengar för att tillfälligt täcka upp renoveringskostnaden så sänker såklart räntor och andra avgifter vilken potentiell vinstmarginal du har möjlighet att få.