Offentlig Upphandling Av Webbtjänster

Hundratals miljarder kronor handlar offentlig sektor för varje år. En ansenlig del av pengarna är reklam och webbtjänster. Många företag, framför allt inom betting utan svensk licens och casinon utan spelpaus har vuxit lavinartat efter att ha funnit nycklarna till att vinna offentliga upphandlingar. Driver du en webbyrå och vill ta del av den offentliga kakan ska du läsa våra tips.

Offentliga upphandlingar – offentliga handlingar

Till skillnad från i den privata sektorn är alla handlingar inom den offentliga sfären öppna för allmänheten. Du kan aldrig gå till ett privatägt företag och be om att få ta del av dina konkurrenters offerter men just det kan du göra i en offentlig affär. Driver du en webbyrå och ska ge dig in i den offentliga affären ska du börja med att kartlägga marknaden. Hämta in alla handlingar från en upphandling så ser du vem som la vilket pris på varje tjänst, vem som fick uppdraget och varför. Det bästa är att du ser varför andra inte vann upphandlingen och på det sättet kan du undvika att göra samma misstag som andra gjort.

Kartläggning

En webbyrå som satsar på att bli det offentligas primära leverantör gör rätt i att göra hemläxan. Ta reda på och lista alla offentliga upphandlingar som köper webbtjänster. Skriv ner när upphandlingarna gjordes, vilka affärsvolymer det rörde sig om över hur många år och framför allt, när de ska upphandla nästa gång. Fatta sen beslut om vilka upphandlingar ni vill vinna och varför. Gå sen vidare med att ta reda på vad ni som webbyrå stockholm måste göra för att bli vinnare nästa gång affären handlas upp. read more

Interim – Vad är Det?

Ordet Interim är latin och betyder ”tills vidare”. I arbetslivet har det blivit något som man hör talas om allt mer ofta men vad innebär det egentligen? På det stora hela påminner det om bemanning, där man tillsätter någon inom en verksamhet under en tillfällig period. Interim är också en form av rekryteringsprocess som innebär ungefär samma sak men det handlar ofta istället om chefspositioner som behöver tillsättas för att styra upp verksamheter på olika vis.

Företag och konsulter

Precis som att det finns mängder av bemanningsföretag och utländska spelsidor har det också kommit företag som ägnar sig åt Interim. Det innebär att dessa har flera konsulter med olika kompentenser som är redo att ta uppdrag med kort varsel. Kanske behöver ett företag en tillfällig chef som kan se över ekonomin för att spara in pengar eller för att styra upp andra delar inom verksamheten. Som företagare får man alltså hjälp med att hitta en lämplig kandidat för uppdraget utan att behöva lägga tid och kraft på att leta en konsult med rätt kompetens på egen hand. Dessutom är uppdraget oftast tidsbestämt under ett par veckor eller månader så det innebär inte en rekrytering på samma vis som om man anställer någon till en fast tjänst.

Att hyra en chef

Interim kan vara en bra lösning av flera olika anledningar. Den man tillfälligt anställer kallas ofta för interimchef eller interimkonsult och dom flesta har en djup bakgrund och spetskompetenser inom olika områden. Framförallt kan det vara bra att ta in någon utifrån istället för internt som rekryteringsföretag interim vd, eftersom han eller hon kan bidra med en förändring som kan vara svår för den som är intern. Dessutom har konsulterna i regel en annan kompetens och deras jobb är att jobba under förändring. Att hyra en chef är ett bra val för den som behöver en kunnig person som är flexibel, självgående, snabb att sätta sig in i nya arbetsroller och som dessutom är helt objektiv. read more

Arbeta Säkert På Höga Höjder

En av de vanligaste orsakerna till olyckor på arbetsplatser är fall från höjd. Det behöver inte var på så hög höjd som en takläggare arbetar på. Redan vid arbete på två meter över golvet finns det klara riktlinjer från Arbetsmiljöverket som beskriver hur man säkrar olika arbetsmoment.

Det här innebär att en hel rad av arbetsuppgifter och arbetsplatser blir direkt berörda. Det första man tänker på när det gäller arbete på hög höjd är kanske takläggare.  Det finns som sagt en stort antal andra yrkesgrupper som behöver tänka till lite extra för att säkra sin arbetsmiljö.

takläggare i stockholm bäst

Utrustning

På arbetsplatser där det förekommer arbete på hög höjd ska alla personal ha kunskap om skyddsutrustning, men även räddnings- och evakueringsutrustning. Arbetsledare på plats bör genomgå en särskild utbildning för att säkert och riskfritt leda både det vardagliga arbetet, men också räddningsinsatser. Vid större och mer allvarliga tillbud får man tillkalla Räddningstjänsten som då kommer med ytterligare utrustning och kompetens.

Fallskyddsutrustningen behöver ses över med jämna mellanrum för att upptäcka skador eller brister i utrustningen. Rep och selar har en normal livslängd på cirka 10 år, men kan slitas ut snabbare vid frekvent användning. På alla selar och rep ska det finnas angivet vilket år de är tillverkade.

Selar ska alltid användas utanpå alla kläder. Vintertid kan det upplevas besvärligt att sätta selen utanpå kläderna, men det är av största vikt för att få att uppnå full rörlighet i olika arbetsmoment. Vid kontroller på arbetsplatser på höga höjder ska man även snabbt kunna se om all personal bär sele. Överviktiga personer kan inte garanters full säkerhet med selar och rep. Det här kan vara en känslig fråga att ta upp med personalen, men det finns tydliga riktlinjer för hur många kilo selar och rep kan säkra vid ett fall. read more