Att marknadsföra sig på nätet är ofta det mest effektiva sättet att marknadsföra sitt företag i dagens läge – det finns många olika kanaler och vägar att välja att visa upp sina produkter och tjänster för potentiella köpare. Frågan är egentligen inte om det är smart att marknadsföra på nätet utan hur man bör göra det så att man får ut det mesta av en minimal insats. Teorier om vad som är mest effektivt finns det gott om och dem är ofta motstridande varandra (konstigt va?). I den här artikeln går vi igenom grundläggande information för dig som skall starta en webbkampanj.

Vad är det vi marknadsför och vem vill vi nå?

De två mest grundläggande frågorna för en lyckad kampanj, vi måste ju veta vad det är vi försöker göra innan vi sätter igång. Om vi skall sälja nappar till nyblivna föräldrar i södra Sverige så har vi ett helt annat tillvägagångsätt än om vi skall sälja lyxbilar till människor i chefspositioner som köper via sina företag internationellt. Hela konsten med att marknadsföra sin webbyrå göteborg på nätet handlar om att få fram rätt produkt eller tjänst framför rätt ögon så att man kan koppla ihop säljare och köpare.

Är hemsidan up to date?

Innan vi investerar stora summor i marknadsföring så är det viktigt att vi har en duktig säljare på plattformen som kan ta emot besökare och omvandla dem till kunder. Har man byggt en egen hemsida utan att ha större koll på hur den bör vara upplagd så är det troligt att det inte är en särskilt effektiv säljare som squib webbyrå och om man skickar sina kunder till en dålig säljare så kommer man att tappa en hel del sälj, vilket kan stå en dyrt – därför är det smart att investera i en modern och professionellt byggd hemsida innan man börjar marknadsföra sig.

Webbyrå eller frilansare

Det finns många duktiga frilansande webbdesigners som bygger hemsidor lika bra som en webbyrå. Fördelen med webbyrå är om det är ett riktigt stort projekt man skall sjösätta eftersom dem har mer personal och ofta har dem även specialister inom vissa områden som webbdesigner göteborg. Allt beror dock på hur bra en given webbyrå är på sin sak och det samma gäller en webbdesigner göteborg. Vissa webbdesigners är bättre för sig själva en hel webbyrå är – så leta efter kvalitet.